Privacyverklaring

Van Egten BV verwerkt geen persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van haar diensten of het maken van een product. Deze website registreert geen data van bezoekers die de site bezocht hebben en de gegevens die wij verkrijgen als u contact zoekt via telefoon en/of E-mail worden uitsluitend gebruikt voor zakelijke doeleinden zoals offerte, productie of facturatie.
Onze kracht ligt in de brede inzetbaarheid van onze medewerkers en ons uitgebreide machinepark