• Volg ons:
  • Voedingsmiddelen
  • Industrie
  • sinds 1940
  • thuis in metaal
  • Gecertificeerd
  • Tuv/Vca

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. 

Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

© Koninklijke Metaalunie

Download PDF Metaalunievoorwaarden

Metaalunie voorwaarden
Onze kracht ligt in de brede inzetbaarheid van onze medewerkers en ons uitgebreide machinepark